Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

ÖZET METİN KURALLARI

 • Bildiri daha önce başka bir yerde yayımlanmamış, orjinal eser olmalıdır.
 • Özet İngilizce olmalı ve uzunluğu 150 ile 250 kelime arasında olmalıdır.
 • 12 punto Times New Roman, sağa ve sola yapışık (justified) olarak formatlanmalıdır.
 • Tüm dökümanda tek satır aralığı kullanılmalıdır.
 • Yukarıdan 25 mm, aşağıdan 25 mm, sağdan 25 mm, soldan 25 mm boşluk bırakılmalıdır.
 • Sayfaların alt ve üst kısımlarına hiçbir şey yazılmamalıdır.
 • Özet İngilizce olmalıdır. Eğer bildiri dili Kırgızca, Türkçe, Kazakça veya Rusça ise bu dildeki özet da olmalıdır.
 • Özet, İngilizce başlık içermek zorundadır. Eğer bildiri dili Kırgızca, Türkçe, Kazakça veya Rusça ise bu dildeki başlık da içermelidir.
 • Özet 3 kısımdan oluşmalıdır: 1. kısım konuyla ilgili teorik ve pratik imaları, çalışmanın amacını açıklamalı, 2. kısım kullanılan method ve data kaynaklarını göstermeli ve 3. kısım bildirinin sonuçlarını ve politika tavsiyelerini içermelidir.
 • Başlıkta kısaltmalar kullanmayınız.
 • Başlık her kelimenin ilk harfi büyük harf olacak şekilde yazılmalıdır.
 • Başlıkta tamammen büyük harfler kullanmayınız.
 • Başlığı özetin içinde vermeyiniz.
 • Her bildiri, en az 3, en fazla 5 anahtar kelimeye sahip olmalıdır.
 • Her bildiri, en az 1, en fazla 4 JEL koduna sahip olmalıdır.
 • JEL kodlarının listesi  http://www.aeaweb.org/journal/jel_class_system.php  adresinde görülebilir.

Örnek dosya için tıklayınız

BİLDİRİ TAM METİN KURALLARI

 • Bildirinizi yazarken taslaklardan birini kullanınız.  
 • Bildiriler Kırgızca, Türkçe, İngilizce, veya Rusça olabilir.
 • Başlıklar küçük harflerle yazılmalıdır, tamamen büyük harf kullanılmamalıdır.
 • Ana metin, 12 punto Times New Roman, sağa ve sola yapışık (justified) olarak formatlanmalıdır.
 • Tüm dökümanda tek satır aralığı kullanılmalıdır.
 • Yukarıdan 25mm, aşağıdan 25mm, sağdan 25mm, soldan 25mm boşluk bırakılmalıdır.
 • Sayfaların alt ve üst kısımlarına hiçbir şey yazılmamalıdır.
 • Bildiriler  15 (on beş)  sayfayı aşmamalıdır.
 • Grafikler ve tabloların üstünde başlıkları olmalıdır.
 • Grafikler ve tablolar 1'den başlayarak numaralandırılmalıdırlar.
 • Lütfen metnin imla veya dilbilgisi hatalarından yoksun olmasına dikkat ediniz.
 • Gönderilen bildiriler, referans sistemi, dipnot gösterme biçimi ve kaynakça düzenlenmesinde American Psychological Association (APA) stilinde hazırlanmalıdır. APA'nın 6. Baskısı yazarların dikkate alacağı versiyonu olmalıdır. İngilizce olan resmi kılavuza bu linkten (http://whitney.med.yale.edu/apa/apa2012.pdf), Türkçe kılavuza da bu linkten ( http://www.tk.org.tr/APA/apa_2.pdf ) ulaşabilirsiniz.
 • Alıntılar, (Yazar, Yıl) formatında olmalıdır, örneğin (Krugman, 1999).
 • Eğer bir yazarın aynı yıla ait birden fazla eserinden alıntı yapılacaksa, a b gibi numara verilmelidir, örneğin (Krugman 1999a), (Krugman, 1999b).
 • İki yazarlı alıntılar (Krugman & Venables, 2001) şeklinde verilmelidir.
 • İkiden fazla yazarlı alıntılar (Krugman vd., 2002) şeklinde verilmelidir.
 • Kaynakça bölümü 12 punto Times New Roman, kalın 'Kaynakça' kelimesi ile başlamalıdır.
 • Kaynaklar, alfabetik sıralı bir liste halinde verilmeli.
 • Paragraflar arasında ve başlıklardan önce veya sonra boş satır bırakmayınız.
 • Parargraf başlarında boşluk veya tab koymayınız.

Örnek dosya için tıklayınız